Πληροφορίες για:

Projects

Χρηματοδότης:
EU-FP7
Διάρκεια:
01/04/2009 to 31/03/2014
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κωνσταντίνος Π. Τσαγκαράκης
Προϋπολογισμός Ιδρύματος:
250.000€
Χρηματοδότης:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. («ΠΑΡΑΙΝΕΣΙΣ»)
Διάρκεια:
01/01/2012 to 30/06/2012
Προϋπολογισμός Ιδρύματος:
3.075€
Χρηματοδότης:
Υπουργείο Ανάπτυξης (Στο πλαίσιο του προγράμματος Θαλής)
Διάρκεια:
01/04/2012 to 30/06/2012
Προϋπολογισμός Ιδρύματος:
Χρηματοδότης:
ΓΓΕΤ
Διάρκεια:
01/10/2006 to 31/03/2008
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κωνσταντίνος Π. Τσαγκαράκης
Προϋπολογισμός Ιδρύματος:
11.740€