Μέλη ΔΕΠ

Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο:
25410 79392
Email:
inikol@env.duth.gr, ynikolaou@env.aegean.gr, inikolaou@geo.aegean.gr
Καθηγητής
Τηλέφωνο:
25410 79397
Email:
ktsagar@env.duth.gr