Με ανάθεση

Ιωάννης Ε. Νικολάου
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/TMC230/
Κωνσταντίνος Π. Τσαγκαράκης
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/KOM08100/