Γραμμένου Βασιλική

Γραμμένου Βασιλική
Γραμμένου Βασιλική
Μηχανικός Περιβάλλοντος
Γραφείο: 
-
Τηλέφωνο: 
-
Φαξ: 
-
Email: 
-
Ιστοσελίδα: 
http://
Βιογραφικό: 

ΣΠΟΥΔΕΣ
• Σεπτ. 10 –Σήμερα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΠΘ
«Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη», Κατεύθυνση - Ενεργειακός σχεδιασμός
και βιώσιμη ανάπτυξη.
• Σεπτ. 02 –Ιουν.05 - Postgraduate Diploma In Architecture ,De Montfort University - UK
• Σεπτ.98 – Ιουν.02 - BA (Hons) in ARCHITECTURE , De Montfort University - UK
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Νοε. 09 – Σήμερα Εργασία ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Έκδοση οικοδομικών αδειών.
Μελέτες εφαρμογής και επίβλεψη κατασκευών.
Βιοκλιματικός - Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων.
Ενεργειακές επιθεωρήσεις και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
• Απρ. 06- Οκτ 09 Συνεργάτης σε αρχιτεκτονικό γραφείο της Θεσσαλονίκης.

Yποστηρικτικό υλικό: