Ιωάννης Ε. Νικολάου

Ιωάννης Ε. Νικολάου
Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
-
Τηλέφωνο: 
25410 79392
Φαξ: 
-
Email: 
inikol@env.duth.gr, ynikolaou@env.aegean.gr, inikolaou@geo.aegean.gr
Ιστοσελίδα: 
http://
Βιογραφικό: 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Διδακτορικό (Ph.D.):   «Περιβαλλοντική Λογιστική: Ένα Εργαλείο για την Μέτρηση της Περιβαλλοντικής Επίδοσης των Επιχειρήσεων», Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Μεταπτυχιακό (MSc):   «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση», Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Πτυχίο Οικονομικών: Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Αειφόρος Επιχείρηση
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Περιβαλλοντική Λογιστική
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 • Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Περιβαλλοντικά Οικονομικά,

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων
 • Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 • Πολιτική Οικονομία
 • Αρχές Συστημικής Ανάλυσης
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων - Επικοινωνιολογία
 • Κοινωνιολογία

Επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής του Θωμά Τσάλη