Πληροφορίες για:

Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Προτιμήσεων

Διδάσκων: 
Κωνσταντίνος Π. Τσαγκαράκης
Τύπος Μαθήματος: 
Προπτυχιακά
Eξάμηνο: 
8
E-class: 
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/TMC209/
Περιγραφή: 

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τεχνικές ανάλυσης διακριτής επιλογής (discrete choice analysis - μοντέλα binary logistic, multinomial logistic, ordinal regression) για την ανάλυση απόψεων και αποφάσεων των πολιτών σχετικά με το περιβάλλον. Επίσης περιλαμβάνει τεχνικές εκτίμησης της πρόθεσης πληρωμής (willingness to pay) και άλλων μεθόδων νομισματοποίησης περιβαλλοντικού κόστους που χρησιμοποιούνται στην περιβαλλοντική ανάλυση κόστους οφέλους. Τα ανωτέρω θα διδαχθούν σε θεωρητικό επίπεδο και θα γίνει εφαρμογή με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων με τη χρήση SPSS και EViews.