Πληροφορίες για:

Αρχές Συστημικής Επιστήμης

Διδάσκων: 
Ιωάννης Ε. Νικολάου
Τύπος Μαθήματος: 
Προπτυχιακά
Eξάμηνο: 
1
E-class: 
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/TMC204/
Περιγραφή: 

Μελέτη των αρχών της συστημικής επιστήμης και η εφαρμογή τους στη σχεδίαση και διαχείριση συστημάτων. Εξετάζονται οι διαφορές αναλυτικής και συστημικής μεθόδου, η εξέλιξη της θεωρίας των συστημάτων και οι σχέσεις συστημικής και κυβερνητικής. Αναλύονται οι νεότερες τάσεις στη σχεδίαση και διαχείριση ανθρωπογενών συστημάτων και οι σχέσεις τους με τα οικοσυστήματα και αναπτύσσεται το συστημικό πρότυπο του περιβάλλοντος, την προβληματική των ανθρωπογενών παρεμβάσεων σ’ αυτό και στα οικεία συστήματα διαχείρισης.