Πληροφορίες για:

Επιχειρησιακή Οικονομία

Διδάσκων: 
Κωνσταντίνος Π. Τσαγκαράκης
Τύπος Μαθήματος: 
Προπτυχιακά
Eξάμηνο: 
3
E-class: 
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/TMC197/
Περιγραφή: 

Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές της. Προσφορά ζήτηση και οικονομική πολιτική. Καταναλωτές, παραγωγοί και αποτελεσματικότητα των αγορών. Εξωτερικότητες. Δημόσια αγαθά και κοινόκτητοι πόροι. Το κόστος παραγωγής. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Μονοπώλιο, ολιγοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Η διανομή του εισοδήματος. Η θεωρία επιλογών του καταναλωτή.