Πληροφορίες για:

Κοινή πρόταση έργου έρευνας και ανάπτυξης Ελλάδας Πολωνίας "Εκτίμηση επιθυμίας πληρωμής για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησης των εκροών " KE: 178-ε

Url: 
http://
Διάρκεια: 
Κυριακή, 1 Οκτώβριος, 2006 to Δευτέρα, 31 Μάρτιος, 2008
Χρηματοδότης: 
ΓΓΕΤ
Φορέας Υλοποίησης: 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Προϋπολογισμός ιδρύματος: 
11.740€
Επιστημονικά Υπεύθυνος: 
Κωνσταντίνος Π. Τσαγκαράκης