Πληροφορίες για:

Κοινωνιολογία

Διδάσκων: 
Ιωάννης Ε. Νικολάου
Τύπος Μαθήματος: 
Προπτυχιακά
Eξάμηνο: 
4
E-class: 
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/TMC212/
Περιγραφή: 

Γενική εισαγωγή στην κοινωνιολογία, κεντρικές έννοιες, βασικές θεωρίες, η οργάνωση και η λειτουργία της κοινωνίας, σύνδεση των κοινωνικών φαινομένων με το περιβάλλον.