Πληροφορίες για:

Οδηγός Πράσινης Επιχειρηματικότητας

Url: 
http://
Διάρκεια: 
Κυριακή, 1 Ιανουάριος, 2012 to Σάββατο, 30 Ιούνιος, 2012
Χρηματοδότης: 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. («ΠΑΡΑΙΝΕΣΙΣ»)
Προϋπολογισμός ιδρύματος: 
3.075€
Περιγραφή: 

<p>Το πρόγραμμα εστιάζεται στη συγγραφή οδηγού πράσινης επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας &ndash; Βουλγαρίας (Δήμος Δοξάτου και από πλευράς Βουλγαρίας Δήμος Banite και ορεινός όγκος Rila, στην επαρχία Blagoevgrad). Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του οδηγού πραγματοποιείται καταγραφή των υφιστάμενων φυσικών πόρων και των δυνατοτήτων των περιοχών ώστε να αναπτύξουν ορισμένες μορφές πράσινης επιχειρηματικότητας.</p>