Πληροφορίες για:

Οικονομικά περιβάλλοντος

Διδάσκων: 
Κωνσταντίνος Π. Τσαγκαράκης
Τύπος Μαθήματος: 
Μεταπτυχιακά
Eξάμηνο: 
1
E-class: 
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/TMC177/
Περιγραφή: 

Σκοπός
Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε θέματα οικονομικής αξιολόγησης τεχνικών έργων λαμβάνοντας υπόψη κόστη και ωφέλειες για τα οποία δεν υπάρχουν τιμές.

Περίγραμμα ύλης

 • Εξωτερικότητες.
 • Δημόσια αγαθά και κοινόκτητοι φυσικοί πόροι
 • Προεξόφληση
 • Περιβαλλοντική ανάλυση κόστους οφέλους
 • Ανάλυση ευαισθησίας
 • Συνολική οικονομική αξία
 • Αξιολόγηση μη εμπορεύσιμων αγαθών με τεχνικές αποκαλυφθείσας προτίμησης
 • Αξιολόγηση μη εμπορεύσιμων αγαθών με τεχνικές δηλωθείσας προτιμήσεις
 • Ανάλυση κόστους αποτελεσματικότητας
 • Πολύκριτηριακή ανάλυση

Κύρια βιβλιογραφία

 1. Pearce D., Atkinson G. and Mourato S. (2006). Cost-Benefit Analysis and the Environment: Recent Developments – ISBN 92-64-01004-1, pp. 315.
 2. EU (2008).Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. European Union Regional Policy. pp. 257.
 3. Άρθρα από διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Όλο το υλικό είναι αναρτημένο στον ιστοχώρο του μαθήματος

Αξιολόγηση φοιτητών
Οι φοιτητές θα πρέπει να αναρτούν εργασίες στον ιστοχώρο του μαθήματος σε εβδομαδιαία βάση μέσα σε προκαθορισμένες προθεσμίες. Η τελική αξιολόγηση θα προκύψει από τις εργασίες και 2 ενδιάμεσα διαγωνίσματα.