Πληροφορίες για:

Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων/Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Διδάσκων: 
Ιωάννης Ε. Νικολάου
Τύπος Μαθήματος: 
Προπτυχιακά
Eξάμηνο: 
9
E-class: 
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/TMC202/
Περιγραφή: 

Σημασία της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΠΔ), οφέλη της επιχείρησης και του περιβάλλοντος, βασικοί λόγοι εφαρμογής ΠΔ, ορισμοί και απαιτήσεις της ΠΔ, συσχετισμός οικονομίας και οικολογίας, οικολογοποίηση της οικονομίας, οικονομοποίηση της οικολογίας, επιχειρησιακοί και περιβαλλοντικοί στόχοι, αξιολόγηση στόχων. Περιβαλλοντικό controlling (ορισμοί, είδη και βασικά σημεία). Οικολογικός ισολογισμός. Τεχνικά εργαλεία για τεκμηρίωση στοιχείων (ABC/XYZ, Checklist, οικολογικό λογιστήριο, ανάλυση γραμμής παραγωγής, ανάλυση απόδοσης τεχνολογιών, περιβαλλοντική εσωτερική επιθεώρηση). Σύντομη ενημέρωση για συστήματα διασφάλισης ποιότητας (σειρά ISO 14001 και EMAS), διαφορές και ιδιαιτερότητες.