Πληροφορίες για:

Πολιτική Οικονομία

Διδάσκων: 
Ιωάννης Ε. Νικολάου
Τύπος Μαθήματος: 
Προπτυχιακά
Eξάμηνο: 
3
E-class: 
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/TMC203/
Περιγραφή: 

Μέτρηση του Εθνικού Εισοδήματος, ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Μέτρηση του κόστους ζωής, δείκτης τιμών καταναλωτή. Παραγωγή και οικονομική μεγέθυνση. Η αποταμίευση η επένδυση και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το φυσικό ποσοστό ανεργίας. Το νομισματικό σύστημα. Ο πληθωρισμός: οι αιτίες και το κόστος του. Η μακροοικονομικής οικονομίας. Σχέση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας