Πληροφορίες για:

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Διδάσκων: 
Κωνσταντίνος Π. Τσαγκαράκης
Ιωάννης Ε. Νικολάου
Τύπος Μαθήματος: 
Προπτυχιακά
Eξάμηνο: 
8
E-class: 
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/TMC228/