Πληροφορίες για:

Πρόθεση ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες

Χρηματοδότης: 
ΠΜΣ
Επιστημονικά Υπεύθυνος: 
Κύριος Ερευνητής: 
Διάρκεια: 
Δευτέρα, 1 Οκτώβριος, 2012
Περιγραφή: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της ενημέρωσης του κοινού σε πρακτικές και μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες καθώς και η συμμετοχή τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους. Η έρευνα πραγματοποιείτε με την χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.