Πληροφορίες για:

Συστημική Ανάλυση

Διδάσκων: 
Ιωάννης Ε. Νικολάου
Τύπος Μαθήματος: 
Μεταπτυχιακά
E-class: 
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/TMC229/
Περιγραφή: 

Διάλεξη Πρώτη
Περιγραφή του μαθήματος

Διάλεξη Δεύτερη
Βασικές Ιδιότητες των Συστημάτων

Διάλεξη Τρίτη
Καταστάσεις περιγραφής και δομής ενός συστήματος

Διάλεξη Τέταρτη
Η αρχή της αυτό-καταλυτικής ανάπτυξης – The Principle of Autocatalytic Growth, η προσαρµογή ως εναρµόνιση (Ταίριασµα).

Διάλεξη Πέμπτη
Δοµή ενός συστήµατος, ποικιλία και περιορισµοί.

Διάλεξη Έκτη
Πληροφορία ενός συστήµατος, οργάνωση και επικοινωνία, «καλή» και «κακή» οργάνωση, ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ – HOMEOSTASIS.

Διάλεξη Έβδομη
Αυτο-οργανωμένα συστήματα, είδη αυτό-οργάνωσης, έννοιες και αρχές της αυτό-οργάνωσης, η έννοια της μη-γραµµικότητας.

Διάλεξη Όγδοη
Η Αρχή της επιλεκτικής διατήρησης – The Principle of Selective Retention.

Διάλεξη Ένατη
Η Αρχή της Επιλεκτικής Ποικιλίας – The Principle of Selective Variety.

Διάλεξη Δέκατη
Ο Παρατηρητής, οργάνωση και δοµή, αυτοποίηση και ζυτονοµία.

Διάλεξη Ενδέκατη – Διάλεξη Δέκατη τρίτη
Παρουσίαση λογισμικού stella – παραδείγματα μοντέλων συστημικής δυναμικής. 

Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που μπορούν να εγγραφούν στο μάθημα είναι 9.