Πληροφορίες για:

Prolegomena

Tsagarakis, K. P. (2005) Prolegomena. Water Science and Technology: Water Supply Water Science and Technology: Water Supply, Τ. 5; παρουσιάστηκε στο 2005///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-31344450114&partnerID=40&md5=4ce2f71a3ea8b60bdb3f2e6f4eabc05b