Δημοσιεύσεις

Publications

Export 2 results:
Συγγραφέας [ Τίτλος(Desc)] Τύπος Έτος
Filters: Τύπος is Book  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
Angelakis, A. N.; Paranychianakis, N. V.; Tsagarakis, K. P. (2003) Prolegomena. Water Science and Technology: Water Supply Water Science and Technology: Water Supply, Τ. 3, vii - viii; παρουσιάστηκε στο 2003///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0042383242&partnerID=40&md5=8b1889067d15e568f8bc17014be74a44
Tsagarakis, K. P. (2005) Prolegomena. Water Science and Technology: Water Supply Water Science and Technology: Water Supply, Τ. 5; παρουσιάστηκε στο 2005///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-31344450114&partnerID=40&md5=4ce2f71a3ea8b60bdb3f2e6f4eabc05b