Δημοσιεύσεις

Publications

Export 86 results:
Συγγραφέας Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Τύπος is Journal Article  [Clear All Filters]
2013
2012
2011
Nikolaou, E. I.; Ierapetritis, D.; Tsagarakis, K. P. (2011) An evaluation of the prospects of green entrepreneurship development using a SWOT analysis. International Journal of Sustainable Development and World Ecology International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 18 (1), 1 - 16; παρουσιάστηκε στο 2011///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-79951531122&partnerID=40&md5=4974b8cbd85b54e82706a5861d407d63
Evangelinos, K. I.; Nikolaou, I. E. (2011) Measuring solid waste eco-efficiency performance through environmental accounting. International Journal of Environment and Waste Management International Journal of Environment and Waste Management, 7, 235-249. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-79953777982&partnerID=40&md5=8d6f8c55f124a997c34926de15f23f03
Evangelinos, K. I.; Nikolaou, I. E. (2011) Measuring solid waste eco-efficiency performance through environmental accounting. International Journal of Environment and Waste Management International Journal of Environment and Waste Management, 7 (3-4), 235 - 249; παρουσιάστηκε στο 2011///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-79953777982&partnerID=40&md5=8d6f8c55f124a997c34926de15f23f03

Σελίδες