Δημοσιεύσεις

Publications

Export 86 results:
Συγγραφέας Τίτλος Τύπος [ Έτος(Desc)]
Filters: Τύπος is Journal Article  [Clear All Filters]
2000
Tsagarakis, K. P.; Mara, D. D.; Horan, N. J.; Angelakis, A. N. (2000) Small municipal wastewater treatment plants in Greece. Water Science and Technology Water Science and Technology, 41 (1), 41 - 48; παρουσιάστηκε στο 2000///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0033983632&partnerID=40&md5=8ee3208a81c2dfb7f768560b181ecd4d
2003
Tsagarakis, K. P.; Mara, D. D.; Angelakis, A. N. (2003) Application of cost criteria for selection of municipal wastewater treatment systems. Water, Air, and Soil Pollution Water, Air, and Soil Pollution, 142 (1-4), 187 - 210; παρουσιάστηκε στο 2003///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0037283411&partnerID=40&md5=7217793281843847368055784373be80
Tsagarakis, K. P.; Georgantzís, N. (2003) The role of information on farmers' willingness to use recycled water for irrigation. Water Science and Technology: Water Supply Water Science and Technology: Water Supply, 3 (4), 105 - 113; παρουσιάστηκε στο 2003///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0042884170&partnerID=40&md5=653e35bd7caf5529dca80133c18d0dff
2005
Genius, M.; Manioudaki, M.; Mokas, E.; Pantagakis, E.; Tampakakis, D.; Tsagarakis, K. P. (2005) Estimation of willingness to pay for wastewater treatment. Water Science and Technology: Water Supply Water Science and Technology: Water Supply, 5 (6), 105 - 113; παρουσιάστηκε στο 2005///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-31344481469&partnerID=40&md5=0e5b5827fe90b9b51fb78ea44094eee5
Tsagarakis, K. P. (2005) New directions in water economics, finance and statistics. Water Science and Technology: Water Supply Water Science and Technology: Water Supply, 5 (6), 1 - 15; παρουσιάστηκε στο 2005///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-31344453735&partnerID=40&md5=af6d63eeca71f1ff9cd40bb2838832b2
Tsagarakis, K. P. (2005) Recycled water valuation as a corollary of the 2000/60/EC water framework directive. Agricultural Water Management Agricultural Water Management, 72 (1), 1 - 14; παρουσιάστηκε στο 2005///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-12344277917&partnerID=40&md5=512f7dcf8685e5e677572f16acc0fd75
2006
Kapellakis, I. E.; Tsagarakis, K. P.; Avramaki, C.; Angelakis, A. N. (2006) Olive mill wastewater management in river basins: A case study in Greece. Agricultural Water Management Agricultural Water Management, 82 (3), 354 - 370; παρουσιάστηκε στο 2006///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33645097330&partnerID=40&md5=dba9dd2b93333266f44ff636215c813b
Genius, M.; Tsagarakis, K. P. (2006) Water shortages and implied water quality: A contingent valuation study. Water Resources Research Water Resources Research, 42 (12); παρουσιάστηκε στο 2006///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33846577872&partnerID=40&md5=5caa6d22907115d20acadd45017b6d20
2007
Tsagarakis, K. P.; Mellon, R. C.; Stamataki, E.; Kounalaki, E. (2007) Identification of recycled water with an empirically derived symbol increases its probability of use. Environmental Science and Technology Environmental Science and Technology, 41 (20), 6901 - 6908; παρουσιάστηκε στο 2007///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-35348896602&partnerID=40&md5=936d8ad8e2ca7f07df003892a9e8e207
Tsagarakis, K. P. (2007) Optimal number of energy generators for biogas utilization in wastewater treatment facility. Energy Conversion and Management Energy Conversion and Management, 48 (10), 2694 - 2698; παρουσιάστηκε στο 2007///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-34548220146&partnerID=40&md5=c25a4e92a626339dd004d3db98c9a3ff
2008
Zografakis, N.; Menegaki, A. N.; Tsagarakis, K. P. (2008) Effective education for energy efficiency. Energy Policy Energy Policy, 36 (8), 3216 - 3222; παρουσιάστηκε στο 2008///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-46349109441&partnerID=40&md5=1e890b0d72320bff605d0a1478792ac0
Kapellakis, I. E.; Tsagarakis, K. P.; Crowther, J. C. (2008) Olive oil history, production and by-product management. Reviews in Environmental Science and Biotechnology Reviews in Environmental Science and Biotechnology, 7 (1), 1 - 26; παρουσιάστηκε στο 2008///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-37749050562&partnerID=40&md5=958b5c35b1c09e455ab745ecd836dd9e
Nikolaou, I. E.; Evangelinos, K. I. (2008) The opportunities and challenges for a general definition of corporate sustainability. International Journal of Green Economics International Journal of Green Economics, 2 (4), 392 - 410; παρουσιάστηκε στο 2008///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-58149465382&partnerID=40&md5=4b94b0964e86e7f82948e533897e6239

Σελίδες