Δημοσιεύσεις

Publications

Export 19 results:
Συγγραφέας Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συγγραφέας is Tsagarakis, K.P.  [Clear All Filters]
2016
Efthymiou, L.; Mavragani, A.; Tsagarakis, K. P. (2016) Quantifying the effect of macroeconomic and social factors on illegal e-waste trade. International Journal of Environmental Research and Public Health International Journal of Environmental Research and Public Health, 13. Ανακτήθηκε από https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84981489558&doi=10.3390%2fijerph13080789&partnerID=40&md5=e0080ccbbd48872e46a4b8ee5f03cf99
2014