Δημοσιεύσεις

Publications

Export 8 results:
Συγγραφέας Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συγγραφέας is Angelakis,A. N.  [Clear All Filters]
2003
Tsagarakis, K. P.; Mara, D. D.; Angelakis, A. N. (2003) Application of cost criteria for selection of municipal wastewater treatment systems. Water, Air, and Soil Pollution Water, Air, and Soil Pollution, 142 (1-4), 187 - 210; παρουσιάστηκε στο 2003///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0037283411&partnerID=40&md5=7217793281843847368055784373be80
Angelakis, A. N.; Paranychianakis, N. V.; Tsagarakis, K. P. (2003) Prolegomena. Water Science and Technology: Water Supply Water Science and Technology: Water Supply, Τ. 3, vii - viii; παρουσιάστηκε στο 2003///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0042383242&partnerID=40&md5=8b1889067d15e568f8bc17014be74a44
2000
Tsagarakis, K. P.; Mara, D. D.; Horan, N. J.; Angelakis, A. N. (2000) Small municipal wastewater treatment plants in Greece. Water Science and Technology Water Science and Technology, 41 (1), 41 - 48; παρουσιάστηκε στο 2000///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0033983632&partnerID=40&md5=8ee3208a81c2dfb7f768560b181ecd4d