Δημοσιεύσεις

Publications

Export 43 results:
Συγγραφέας Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συγγραφέας is Tsagarakis,K. P.  [Clear All Filters]
2012
2011
Nikolaou, E. I.; Ierapetritis, D.; Tsagarakis, K. P. (2011) An evaluation of the prospects of green entrepreneurship development using a SWOT analysis. International Journal of Sustainable Development and World Ecology International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 18 (1), 1 - 16; παρουσιάστηκε στο 2011///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-79951531122&partnerID=40&md5=4974b8cbd85b54e82706a5861d407d63
2007
Tsagarakis, K. P.; Mellon, R. C.; Stamataki, E.; Kounalaki, E. (2007) Identification of recycled water with an empirically derived symbol increases its probability of use. Environmental Science and Technology Environmental Science and Technology, 41 (20), 6901 - 6908; παρουσιάστηκε στο 2007///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-35348896602&partnerID=40&md5=936d8ad8e2ca7f07df003892a9e8e207
Tsagarakis, K. P. (2007) Optimal number of energy generators for biogas utilization in wastewater treatment facility. Energy Conversion and Management Energy Conversion and Management, 48 (10), 2694 - 2698; παρουσιάστηκε στο 2007///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-34548220146&partnerID=40&md5=c25a4e92a626339dd004d3db98c9a3ff

Σελίδες