Δημοσιεύσεις

Publications

Export 1 results:
Συγγραφέας Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συγγραφέας is Zervas, E.  [Clear All Filters]
2010
Savvanidou, E.; Zervas, E.; Tsagarakis, K. P. (2010) Public acceptance of biofuels. Energy Policy Energy Policy, 38 (7), 3482 - 3488; παρουσιάστηκε στο 2010///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77952365378&partnerID=40&md5=16a604ca988ba5312f0b486584057d79