Δημοσιεύσεις

Publications

Export 1 results:
Συγγραφέας Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συγγραφέας is Traxanatzi, G.  [Clear All Filters]
2009
Anastasiadou, M.; Dimitriou, D. J.; Fredianakis, A.; Lagoudakis, E.; Traxanatzi, G.; Tsagarakis, K. P. (2009) Determining the parking fee using the contingent valuation methodology. Journal of Urban Planning and Development Journal of Urban Planning and Development, 135 (3), 116 - 124; παρουσιάστηκε στο 2009///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-69249088591&partnerID=40&md5=258cf2615bf22754f00660708666ccaa