Δημοσιεύσεις

Publications

Export 3 results:
Συγγραφέας Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συγγραφέας is Kapellakis, I.E.  [Clear All Filters]
2008
Kapellakis, I. E.; Tsagarakis, K. P.; Crowther, J. C. (2008) Olive oil history, production and by-product management. Reviews in Environmental Science and Biotechnology Reviews in Environmental Science and Biotechnology, 7 (1), 1 - 26; παρουσιάστηκε στο 2008///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-37749050562&partnerID=40&md5=958b5c35b1c09e455ab745ecd836dd9e
2004
Hytiris, N.; Kapellakis, I. E.; De La Roij, R.; Tsagarakis, K. P. (2004) The potential use of olive mill sludge in solidification process. Resources, Conservation and Recycling Resources, Conservation and Recycling, 40 (2), 129 - 139; παρουσιάστηκε στο 2004///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0346022958&partnerID=40&md5=7361dd33b75ffd4969668252bcbd72c7