Δημοσιεύσεις

Publications

Export 1 results:
Συγγραφέας Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συγγραφέας is Mokas, E.  [Clear All Filters]
2005
Genius, M.; Manioudaki, M.; Mokas, E.; Pantagakis, E.; Tampakakis, D.; Tsagarakis, K. P. (2005) Estimation of willingness to pay for wastewater treatment. Water Science and Technology: Water Supply Water Science and Technology: Water Supply, 5 (6), 105 - 113; παρουσιάστηκε στο 2005///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-31344481469&partnerID=40&md5=0e5b5827fe90b9b51fb78ea44094eee5