Δημοσιεύσεις

Publications

Export 1 results:
Συγγραφέας Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συγγραφέας is Hytiris, N.  [Clear All Filters]
2004
Hytiris, N.; Kapellakis, I. E.; De La Roij, R.; Tsagarakis, K. P. (2004) The potential use of olive mill sludge in solidification process. Resources, Conservation and Recycling Resources, Conservation and Recycling, 40 (2), 129 - 139; παρουσιάστηκε στο 2004///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0346022958&partnerID=40&md5=7361dd33b75ffd4969668252bcbd72c7