Δημοσιεύσεις

Publications

Export 4 results:
Συγγραφέας Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συγγραφέας is Mara, D.D.  [Clear All Filters]
2000
Tsagarakis, K. P.; Mara, D. D.; Horan, N. J.; Angelakis, A. N. (2000) Small municipal wastewater treatment plants in Greece. Water Science and Technology Water Science and Technology, 41 (1), 41 - 48; παρουσιάστηκε στο 2000///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0033983632&partnerID=40&md5=8ee3208a81c2dfb7f768560b181ecd4d