Δημοσιεύσεις

Publications

2010
Zografakis, N.; Sifaki, E.; Pagalou, M.; Nikitaki, G.; Psarakis, V.; Tsagarakis, K. P. (2010) Assessment of public acceptance and willingness to pay for renewable energy sources in Crete. Renewable and Sustainable Energy Reviews Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14 (3), 1088 - 1095; παρουσιάστηκε στο 2010///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-75049084934&partnerID=40&md5=1dd3ae2df0c98fe93299472837ad673c
Evangelinos, K. I.; Nikolaou, I. E.; Karagiannis, A. (2010) Implementation of responsible care in the chemical industry: Evidence from Greece. Journal of Hazardous Materials Journal of Hazardous Materials, 177 (1-3), 822 - 828; παρουσιάστηκε στο 2010///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77949571690&partnerID=40&md5=92a1256a8c0c7a95c19c731771964e51
Nikolaou, I. E.; Evangelinos, K. I.; Leal Filho, W. (2010) Intellectual property and environmental innovation: An explanation using the institutional and resource-based theories. International Journal of Foresight and Innovation Policy International Journal of Foresight and Innovation Policy, 6 (4), 268 - 281; παρουσιάστηκε στο 2010///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-78650272900&partnerID=40&md5=4241c3396bca3c8d78828213a98c8192
Savvanidou, E.; Zervas, E.; Tsagarakis, K. P. (2010) Public acceptance of biofuels. Energy Policy Energy Policy, 38 (7), 3482 - 3488; παρουσιάστηκε στο 2010///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77952365378&partnerID=40&md5=16a604ca988ba5312f0b486584057d79
2009
Anastasiadou, M.; Dimitriou, D. J.; Fredianakis, A.; Lagoudakis, E.; Traxanatzi, G.; Tsagarakis, K. P. (2009) Determining the parking fee using the contingent valuation methodology. Journal of Urban Planning and Development Journal of Urban Planning and Development, 135 (3), 116 - 124; παρουσιάστηκε στο 2009///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-69249088591&partnerID=40&md5=258cf2615bf22754f00660708666ccaa
Nikolaou, I. E.; Evangelinos, K. I. (2009) Towards a generally accepted CSR accounting framework: A literature mapping. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 5, 26-41. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-57349102345&partnerID=40&md5=1ee0216ece87a6ffb958a6c76555a1f8
Nikolaou, I. E.; Evangelinos, K. I. (2009) Towards a generally accepted CSR accounting framework: A literature mapping. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 5 (1), 26 - 41; παρουσιάστηκε στο 2009///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-57349102345&partnerID=40&md5=1ee0216ece87a6ffb958a6c76555a1f8
2008
Zografakis, N.; Menegaki, A. N.; Tsagarakis, K. P. (2008) Effective education for energy efficiency. Energy Policy Energy Policy, 36 (8), 3216 - 3222; παρουσιάστηκε στο 2008///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-46349109441&partnerID=40&md5=1e890b0d72320bff605d0a1478792ac0
Kapellakis, I. E.; Tsagarakis, K. P.; Crowther, J. C. (2008) Olive oil history, production and by-product management. Reviews in Environmental Science and Biotechnology Reviews in Environmental Science and Biotechnology, 7 (1), 1 - 26; παρουσιάστηκε στο 2008///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-37749050562&partnerID=40&md5=958b5c35b1c09e455ab745ecd836dd9e
Nikolaou, I. E.; Evangelinos, K. I. (2008) The opportunities and challenges for a general definition of corporate sustainability. International Journal of Green Economics International Journal of Green Economics, 2 (4), 392 - 410; παρουσιάστηκε στο 2008///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-58149465382&partnerID=40&md5=4b94b0964e86e7f82948e533897e6239
2007
Tsagarakis, K. P.; Mellon, R. C.; Stamataki, E.; Kounalaki, E. (2007) Identification of recycled water with an empirically derived symbol increases its probability of use. Environmental Science and Technology Environmental Science and Technology, 41 (20), 6901 - 6908; παρουσιάστηκε στο 2007///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-35348896602&partnerID=40&md5=936d8ad8e2ca7f07df003892a9e8e207
Tsagarakis, K. P. (2007) Optimal number of energy generators for biogas utilization in wastewater treatment facility. Energy Conversion and Management Energy Conversion and Management, 48 (10), 2694 - 2698; παρουσιάστηκε στο 2007///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-34548220146&partnerID=40&md5=c25a4e92a626339dd004d3db98c9a3ff

Σελίδες