Δημοσιεύσεις

Publications

Export 91 results:
[ Συγγραφέας(Desc)] Τίτλος Τύπος Έτος
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Anastasiadou, M.; Dimitriou, D. J.; Fredianakis, A.; Lagoudakis, E.; Traxanatzi, G.; Tsagarakis, K. P. (2009) Determining the parking fee using the contingent valuation methodology. Journal of Urban Planning and Development Journal of Urban Planning and Development, 135 (3), 116 - 124; παρουσιάστηκε στο 2009///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-69249088591&partnerID=40&md5=258cf2615bf22754f00660708666ccaa
Angelakis, A. N.; Paranychianakis, N. V.; Tsagarakis, K. P. (2003) Prolegomena. Water Science and Technology: Water Supply Water Science and Technology: Water Supply, Τ. 3, vii - viii; παρουσιάστηκε στο 2003///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0042383242&partnerID=40&md5=8b1889067d15e568f8bc17014be74a44
E
Efthymiou, L.; Mavragani, A.; Tsagarakis, K. P. (2016) Quantifying the effect of macroeconomic and social factors on illegal e-waste trade. International Journal of Environmental Research and Public Health International Journal of Environmental Research and Public Health, 13. Ανακτήθηκε από https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84981489558&doi=10.3390%2fijerph13080789&partnerID=40&md5=e0080ccbbd48872e46a4b8ee5f03cf99
Evangelinos, K. I.; Nikolaou, I. E. (2011) Measuring solid waste eco-efficiency performance through environmental accounting. International Journal of Environment and Waste Management International Journal of Environment and Waste Management, 7 (3-4), 235 - 249; παρουσιάστηκε στο 2011///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-79953777982&partnerID=40&md5=8d6f8c55f124a997c34926de15f23f03
Evangelinos, K. I.; Nikolaou, I. E.; Karagiannis, A. (2010) Implementation of responsible care in the chemical industry: Evidence from Greece. Journal of Hazardous Materials Journal of Hazardous Materials, 177 (1-3), 822 - 828; παρουσιάστηκε στο 2010///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77949571690&partnerID=40&md5=92a1256a8c0c7a95c19c731771964e51
Evangelinos, K. I.; Nikolaou, I. E. (2011) Measuring solid waste eco-efficiency performance through environmental accounting. International Journal of Environment and Waste Management International Journal of Environment and Waste Management, 7, 235-249. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-79953777982&partnerID=40&md5=8d6f8c55f124a997c34926de15f23f03
G
Genius, M.; Manioudaki, M.; Mokas, E.; Pantagakis, E.; Tampakakis, D.; Tsagarakis, K. P. (2005) Estimation of willingness to pay for wastewater treatment. Water Science and Technology: Water Supply Water Science and Technology: Water Supply, 5 (6), 105 - 113; παρουσιάστηκε στο 2005///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-31344481469&partnerID=40&md5=0e5b5827fe90b9b51fb78ea44094eee5
Genius, M.; Tsagarakis, K. P. (2006) Water shortages and implied water quality: A contingent valuation study. Water Resources Research Water Resources Research, 42 (12); παρουσιάστηκε στο 2006///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33846577872&partnerID=40&md5=5caa6d22907115d20acadd45017b6d20
H
Hytiris, N.; Kapellakis, I. E.; De La Roij, R.; Tsagarakis, K. P. (2004) The potential use of olive mill sludge in solidification process. Resources, Conservation and Recycling Resources, Conservation and Recycling, 40 (2), 129 - 139; παρουσιάστηκε στο 2004///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0346022958&partnerID=40&md5=7361dd33b75ffd4969668252bcbd72c7
K
Kapellakis, I. E.; Tsagarakis, K. P.; Crowther, J. C. (2008) Olive oil history, production and by-product management. Reviews in Environmental Science and Biotechnology Reviews in Environmental Science and Biotechnology, 7 (1), 1 - 26; παρουσιάστηκε στο 2008///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-37749050562&partnerID=40&md5=958b5c35b1c09e455ab745ecd836dd9e
Kapellakis, I. E.; Tsagarakis, K. P.; Avramaki, C.; Angelakis, A. N. (2006) Olive mill wastewater management in river basins: A case study in Greece. Agricultural Water Management Agricultural Water Management, 82 (3), 354 - 370; παρουσιάστηκε στο 2006///. Ανακτήθηκε από http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33645097330&partnerID=40&md5=dba9dd2b93333266f44ff636215c813b

Σελίδες